VIQ PRODUCT
  >>  สินค้า VIQ คืออะไร
  >>  ดูสินค้าและสั่งซื้อ
  >>  ดูตะกร้า
  >>  วิธีการสั่งซื้อ
  >>  การฝากขายสินค้า


กรณีสั่งซื้อสินค้ามูลค่า 500 บาทขึ้นไป จัดส่งทางไปรษณีย์ให้ฟรี
หากยอดสั่งซื้อต่ำกว่า 500 บาท คิดค่าจัดส่งไปรษณีย์ 50 บาท

รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK001 ใช้สำหรับรองของร้อน เช่น หม้อ กระทะ หรือใช้รองเตารีดขณะใช้งาน เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่ผิวของเตารีด 284.00 บาท 1
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
แผ่นรองของร้อนรูปมือ (สีฟ้า) 355.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK002 ใช้สำหรับรองของร้อน เช่น หม้อ กระทะ เพื่อไม่ให้พื้นผิวเฟอร์นิเจอร์เสียหาย 188.00 บาท 1
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองของร้อน รูปช้าง(สีส้ม) 235.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK003 ใช้สำหรับรองของร้อน เช่น หม้อ กระทะ เพื่อไม่ให้พื้นผิวเฟอร์นิเจอร์เสียหาย 188.00 บาท 1
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองของร้อน รูปช้าง (สีเขียว) 235.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK004 ใช้สำหรับรองของร้อน เช่น หม้อ กระทะ เพื่อไม่ให้พื้นผิวเฟอร์นิเจอร์เสียหาย 148.00 บาท
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองของร้อน รูปหมี (สีฟ้า) 185.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK005 ใช้สำหรับรองของร้อน เช่น หม้อ กระทะ เพื่อไม่ให้พื้นผิวเฟอร์นิเจอร์เสียหาย 148.00 บาท
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองของร้อน รูปหมี (สีน้ำตาล) 185.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK006 ใช้เป็นที่รองแก้ว 204.00 บาท 4
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองแก้ว 255.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK007 ใช้เป็นที่รองแก้ว 204.00 บาท 4
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองแก้ว 255.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK008 ใช้เป็นที่รองแก้ว 204.00 บาท 4
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองแก้ว 255.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK009 ใช้เป็นที่รองแก้ว 196.00 บาท 4
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองแก้ว รูปช้าง (สีชมพู) 245.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK010 ใช้เป็นที่รองแก้ว 196.00 บาท 4
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองแก้ว รูปช้าง (สีเหลือง) 245.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK011 ใช้เป็นที่รองแก้ว 196.00 บาท 4
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองแก้ว รูปช้าง (สีเขียว) 245.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK012 ใช้เป็นที่รองแก้ว 196.00 บาท 4
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองแก้ว รูปช้าง (สีส้ม) 245.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK013 ใช้เป็นที่รองแก้ว 140.00 บาท 4
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองแก้ว รูปขนมปัง (สีเหลือง) 175.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK014 ใช้เป็นที่รองแก้ว 140.00 บาท 4
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองแก้ว รูปขนมปัง(สีชมพู) 175.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK015 ใช้เป็นที่รองแก้ว 140.00 บาท 4
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองแก้ว รูปขนมปัง(สีเขียว) 175.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK016 ใช้สำหรับใส่กระดาษทิชชู่ได้ 2 แบบ ทั้งแบบม้วนกลม และแบบ Pop-up 252.00 บาท
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่ใส่ทิชชู(สีแดง) 315.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK0018 ใช้สำหรับใส่กระดาษทิชชู่ได้ 2 แบบ ทั้งแบบม้วนกลม และแบบ Pop-up 252.00 บาท
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่ใส่ทิชชู(สีฟ้า) 315.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK019 สำหรับใส่ผลไม้ 272.00 บาท 1
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่ใส่ผลไม้(สีเขียว) 340.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK020 สำหรับใส่ผลไม้ 272.00 บาท 1
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่ใส่ผลไม้(สีแดง) 340.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK021 สำหรับใส่ผลไม้ 272.00 บาท 1
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่ใส่ผลไม้(สีฟ้า) 340.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK022 ใช้สำหรับรองของร้อน แยกใช้ได้ตามขนาดของภาชนะทั้งหมด 6 วง ทนความร้อนได้สูงสุด 260?C 300.00 บาท 1
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองของร้อนวงกลม 6 วง (สีแดง) 375.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK023 ใช้สำหรับรองของร้อน แยกใช้ได้ตามขนาดของภาชนะทั้งหมด 6 วง ทนความร้อนได้สูงสุด 260?C 300.00 บาท 1
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองของร้อนวงกลม 6 วง (สีฟ้า) 375.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK024 ใช้สำหรับรองของร้อน เช่น หม้อ กระทะ 128.00 บาท 1
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองของร้อนวงกลม
(สีเขียว)
160.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK025 ใช้สำหรับรองของร้อน เช่น หม้อ กระทะ 128.00 บาท 1
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองของร้อนวงกลม
(สีแดง)
160.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK026 ใช้สำหรับรองของร้อน เช่น หม้อ กระทะ 128.00 บาท 1
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองของร้อนวงกลม
(สีฟ้า)
160.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK027 ใช้สำหรับรองของร้อน เช่น หม้อ กระทะ 132.00 บาท 1
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองของร้อนสี่เหลี่ยม
(สีเขียว)
165.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK028 ใช้สำหรับรองของร้อน เช่น หม้อ กระทะ 132.00 บาท 1
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองของร้อนสี่เหลี่ยม
(สีแดง)
165.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK029 ใช้สำหรับรองของร้อน เช่น หม้อ กระทะ 132.00 บาท 1
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองของร้อนสี่เหลี่ยม
(สีฟ้า)
165.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK030 ใช้สำหรับรองแก้วน้ำ แก้วกาแฟ 64.00 บาท 2
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองแก้ววงกลม
(สีเขียว)
80.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK031 ใช้สำหรับรองแก้วน้ำ แก้วกาแฟ 64.00 บาท 2
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองแก้ววงกลม
(สีแดง)
80.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK032 ใช้สำหรับรองแก้วน้ำ แก้วกาแฟ 64.00 บาท 2
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองแก้ววงกลม
(สีฟ้า)
80.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK033 ใช้สำหรับรองแก้วน้ำ แก้วกาแฟ 64.00 บาท 2
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองแก้วสี่เหลี่ยม
(สีเขียว)
80.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK034 ใช้สำหรับรองแก้วน้ำ แก้วกาแฟ 64.00 บาท 2
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองแก้วสี่เหลี่ยม
(สีแดง)
80.00 บาท
รหัสสินค้า คุณค่าต่อผู้ใช้ ราคาสมาชิก TQM Best จำนวนชิ้น/แพค
SK035 ใช้สำหรับรองแก้วน้ำ แก้วกาแฟ 64.00 บาท 2
ชื่อสินค้า ราคาปกติ
ที่รองแก้วสี่เหลี่ยม
(สีฟ้า)
80.00 บาท