สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)
TQMSoft - Prominent
จุดเด่น 6 ประการของ TQMSoft ที่หาได้ยากในซอฟท์แวร์อื่นๆ
  1. TQMSoft เป็น ซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้น
     โดยผ่านกระบวนการต่อไปนี้
    1) ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใน "บริษัทต้นแบบ TQM" จนถึงระดับที่เป็น "Best-Practice Process"
    2) ออกแบบหน้าจอปฏิบัติงานให้ใช้งานง่ายและสนับสนุนการทำงานของ "Best-Practice Process" ดังกล่าว
    3) ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่สนองตอบความต้องการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น
    4) พัฒนาโปรแกรมให้จำลองการทำงานตาม "Best-Practice Process" ดังกล่าว
    5) ทดสอบและปรับแต่งให้ใช้งานได้สมบูรณ์และเป็นที่ถูกใจของผู้ใช้ใน "บริษัทต้นแบบ TQM" หลายแห่งมาแล้ว กระบวนการทุกขั้นตอนข้างต้น ดำเนินการภายใต้การชี้แนะและกำกับโดย ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  2. TQMSoft เป็น ซอฟท์แวร์ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารของผู้ใช้งานได้อย่างก้าวกระโดด เนื่องจากการนำ TQMSoft มาใช้ เท่ากับการนำ "Best-Practice Process" เข้ามาติดตั้งภายในบริษัทของท่านนั่นเอง
  3. TQMSoft เป็น ซอฟท์แวร์ที่ไม่มีวันล้าสมัยและไม่มีวันตาย เนื่องจากได้รับการปรับปรุงต่อเติมให้มีความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ตามไอเดีย Kaizen และ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพราะ โครงสร้างฐานข้อมูล และ Source Codes ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยทีมงานของ บริษัท TQM Best จำกัด
  4. TQMSoft เป็น ซอฟท์แวร์ที่มีทุกระบบครบวงจรและมีบูรณะภาพสูง (high integrity) เพราะทีมงานของบริษัท TQM Best จำกัด ได้วางแผนการพัฒนาซอฟท์แวร์ทั้งระบบให้ตอบสนองการบริหารงานทุกสาขาและซอฟท์แวร์ทุกๆ ระบบใช้ฐานข้อมูลก้อนเดียวกัน หมดปัญหาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างระบบกันแบบร้อยพ่อ-พันแม่
   คลิ้กเพื่อดู ผังบูรณาการทุกโมดูลของ TQMSoft
  5. TQMSoft เป็น ซอฟท์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถดัดแปลงให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละบริษัทได้เพราะทีมงานของ บริษัท TQM Best จำกัด เป็นผู้ออกแบบและพัฒนา โครงสร้างฐานข้อมูล และ Source Codes ขึ้นมาเอง
  6. TQMSoft มีราคาถูกมากและยืดหยุ่นตามกำลังซื้อของผู้ใช้ เพราะพัฒนาโดยคนไทยที่มีอุดมการณ์และเราใช้นโยบายบริษัทเล็กจ่ายน้อย-บริษัทใหญ่จ่ายมาก" ตามประโยชน์ที่จะได้รับของผู้ใช้แต่ละราย
Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com