สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)
Public Seminar MENU
  หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด
  วิธีการสำรองที่นั่ง
  วิธีการชำระเงิน
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
  ภาพข่าวฝึกอบรม

กราฟความพึงพอใจของลูกค้า
 แกน X : เปอร์เซ็นความพึงพอใจของลูกค้า
 แกน Y :วิชา
คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่

  - สมาชิก TQM Best ลด 10%
  - ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์จุฬา หรือ  สมาชิกวารสาร INTANIA ลด 10%
  - สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS
  ลด 10%
  - สมาชิก Golf Time ลด 10%
  - สมาชิกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลย
ี (ไทย-ญี่ปุ่น) ลด 10%
  - สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 ลด 10%
  - สมาชิกมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศ
 ไทยลด 10%

หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด
รุ่นที่ วันที่จัดสัมมนา ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน ค่าลงทะเบียน
ทั่วไป สมาชิก
1 7 มีนาคม 2551    การบริหารความรู้และการเรียนรู้ของพนักงาน 1 3,500 3,200
1 12-13 มีนาคม 2551    The QC Story and The 14 QC Tools 2 4,000 3,600
1 14 มีนาคม 2551    การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการให้มีคุณภาพสูงสุด 1 3,200 2,880
1 28 มีนาคม 2551    แบบอย่างที่ดีเยี่ยมในการเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและตลาด 1 4,300 3,870
1 4-5 เมษายน 2551    การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร ทฤษฎีใหม่ในการบริหารเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2 5,300 4,770
1 25 เมษายน 2551    การจัดทำแผนสินค้าใหม่ 1 3,500 3,200
1 9-10 พฤษภาคม 2551    Hoshin Kanri (การบริหารเข็มมุ่ง) 2 4,500 4,050
1 15 พฤษภาคม 2551    การทำงานเป็นทีม พื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ 1 2,600 2,340
1 23-24 พฤษภาคม 2551    TQM for Top Management 2 5,000 4,500
1 27 พฤษภาคม 2551    แบบอย่างที่ดีเยี่ยม ในการนวัตกรรมและพัฒนาสินค้าใหม่ 1 3,200 2,880
1 30 พฤษภาคม 2551    การตรวจวินิจฉัยคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน 1 3,500 3,200
หมายเหตุ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมค่าอาหาร 1 มื้อ เครื่องดื่มและอาหารว่าง 2 มื้อ และเอกสารประกอบการสัมมนา  
Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com