สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)
สมาชิกเพื่อนร่วมทาง TQM Best ซึ้อหนังสือ ค่าส่งทางไปรษณีย์ฟรีทั่วประเทศ
Download ใบสั่งซื้อ
TQM LIVING HANDBOOK
คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย
QC Story and 14 QC Tools (ภาค 7 ใหม่)
ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 978-974-496-454-0
ขนาด :7.5 x 10.25 นิ้ว
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคาปก :350 บาท
ราคาสมาชิก : 280 บาท
ลักษณะพิเศษ : เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บกี่

ตัวอย่าง [385 KB]
 
การส่งเสริม TQM
กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง (ภาค 9)
ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 978-974-443-431-9
ขนาด :
จำนวนหน้า : 108 หน้า
ราคาปก :250 บาท
ราคาสมาชิก : 225 บาท
ลักษณะพิเศษ :

ตัวอย่าง [253 KB]
 
การเรียนรู้ลูกค้าและสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า
ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 978-974-10-2107-9
ขนาด :5.748x8.268 นิ้ว
จำนวนหน้า : 178 หน้า
ราคาปก :500 บาท
ราคาสมาชิก : 325 บาท
ลักษณะพิเศษ : เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บกี่

ตัวอย่าง [379 KB]
 
การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร:
วิถีธรรมแห่งทีคิวเอ็ม จริยธรรม มนุษยธรรม คุณธรรม ยุติธรรม (เล่ม3)
ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 978-974-8184-56-2
ขนาด : 5.748 x 8.268 นิ้ว
จำนวนหน้า : 206 หน้า
ราคาปก :300 บาท
ราคาสมาชิก : 225 บาท
ลักษณะพิเศษ : เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บกี่

ตัวอย่าง [463 kb]
 
การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร:
โลกทัศน์ใหม่ในการบริหาร (เล่ม2)
ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 974-94932-4-9
ขนาด :5.748 x 8.268 นิ้ว
จำนวนหน้า : 280 หน้า
ราคาปก :390 บาท
ราคาสมาชิก : 293 บาท
ลักษณะพิเศษ :

ตัวอย่าง [353 kb]
 
การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร:
ทฤษฎีใหม่ในการบริหารเพื่อการเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน (เล่ม1)
ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 974-94468-3-6
ขนาด : 5.827 x 8.268 นิ้ว
จำนวนหน้า : 152 หน้า
ราคาปก :190 บาท
ราคาสมาชิก : 143 บาท
ลักษณะพิเศษ :

ตัวอย่าง [249 kb]
 
เป็นหัวหน้าใครว่าง่าย
ชื่อผู้เขียน : คุณอิศริยา ครองอำแพง,
ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 974-93961-9-7
ขนาด :5.827 x 8.268 นิ้ว
จำนวนหน้า : 175 หน้า
ราคาปก :140 บาท
ราคาสมาชิก : 126 บาท
ลักษณะพิเศษ :

ตัวอย่าง [0 kb]
 
การจัดการคุณภาพ
(QUALITY MANAGEMENT) [สินค้าหมด]
ชื่อผู้เขียน : รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช
ISBN : 974-421-223-3
ขนาด : 210 x 297 มม.
จำนวนหน้า : 712 หน้า
ราคาปก :450 บาท
ราคาสมาชิก : 338 บาท
ลักษณะพิเศษ :

ตัวอย่าง [0 kb]
 
MANAGEMENT BEST PRACTICES:
การเอาใจใส่ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความรู้และการเรียนรู้
ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 974-92713-6-X
ขนาด :185 x 260 มม.
จำนวนหน้า : 132 หน้า
ราคาปก :300 บาท
ราคาสมาชิก : 225 บาท
ลักษณะพิเศษ :

ตัวอย่าง [150kb]
 
MANAGEMENT BEST PRACTICES:
STRATEGIC MANAGEMENT Using TQM CONCEPTS AND TOOLS
ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 974-90625-6-6
ขนาด : 182 x 257 มม.
จำนวนหน้า : 112 หน้า
ราคาปก :200 บาท
ราคาสมาชิก : 150 บาท
ลักษณะพิเศษ :

ตัวอย่าง [132 kb]
 
TQM LIVING HANDBOOK
คู่มือปรับปรุงคุณภาพงาน (ภาค7)
ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 974-87772-1-9
ขนาด :7.5 x 10.25 นิ้ว
จำนวนหน้า : 160 หน้า
ราคาปก :300 บาท
ราคาสมาชิก : 225 บาท
ลักษณะพิเศษ :

ตัวอย่าง [153 kb]
 
TQM LIVING HANDBOOK
ระบบแห่งดัชนีวัดคุณภาพ (ภาค6)
ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 974-85813-1-4
ขนาด : 7.5 x 10.25 นิ้ว
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ราคาปก :560 บาท
ราคาสมาชิก : 280 บาท
ลักษณะพิเศษ :

ตัวอย่าง [190 kb]
 
TQM LIVING HANDBOOK
การบริหารกระบวนการอย่างมีคุณภาพ ตอนที่ 2 แนวทางการปรับปรุง (ภาค5-2)
ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 974-88337-9-8
ขนาด :7.5 x 10.25 นิ้ว
จำนวนหน้า : 314 หน้า
ราคาปก :700 บาท
ราคาสมาชิก : 350 บาท
ลักษณะพิเศษ :

ตัวอย่าง [149 kb]
 
TQM LIVING HANDBOOK
การบริหารกระบวนการอย่างมีคุณภาพ ตอนที่1 การสถาปนาระบบ (ภาค5-1)
ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 974-88337-7-1
ขนาด : 7.5 x 10.25 นิ้ว
จำนวนหน้า : 262 หน้า
ราคาปก :600 บาท
ราคาสมาชิก : 300 บาท
ลักษณะพิเศษ :

ตัวอย่าง [148 kb]
 
TQM LIVING HANDBOOK
การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด (ภาค4)
ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 974-91313-5-5
ขนาด :7.5 x 10.25 นิ้ว
จำนวนหน้า : 302 หน้า
ราคาปก :650 บาท
ราคาสมาชิก : 325 บาท
ลักษณะพิเศษ : เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บกี่

ตัวอย่าง [103 kb]
 
TQM LIVING HANDBOOK
คู่มือตรวจวินิจฉัยคุณภาพของระบบบริหาร:บันไดก้าวแรกสู่บริษัทชั้นนำ
ระดับโลก (ภาค3)
ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 974-86574-6-9
ขนาด : 7.5 x 10.25 นิ้ว
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคาปก :500 บาท
ราคาสมาชิก : 250 บาท
ลักษณะพิเศษ :

ตัวอย่าง [210 kb]
 
TQM LIVING HANDBOOK
Hoshin Kanri (ภาค2)
ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 974-86349-6-5
ขนาด :7.5 x 10.25 นิ้ว
จำนวนหน้า : 304 หน้า
ราคาปก :720 บาท
ราคาสมาชิก : 360 บาท
ลักษณะพิเศษ :

ตัวอย่าง [79 kb]
 
TQM LIVING HANDBOOK
An Executive Summary (ภาค1)
ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ISBN : 974-86349-7-3
ขนาด : 182 x 257 มม.
จำนวนหน้า : 295 หน้า
ราคาปก :650 บาท
ราคาสมาชิก : 325 บาท
ลักษณะพิเศษ :

ตัวอย่าง [101 kb]
 
Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com