การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร:
โลกทัศน์ใหม่ในการบริหาร (เล่ม2)
  ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  ISBN : 974-94932-4-9
  ขนาด :5.748 x 8.268 นิ้ว
  จำนวณหน้า : 280  หน้า
  ราคาปก :390 บาท
  ราคาสมาชิก : 293 บาท
  ราคาบุคคลทั่วไป : 390 บาท
  ลักษณะพิเศษ :

    วิถีทางแห่งการเรียนรู้ของมนุษยชาติ ทฤษฎีการเรียนรู้ แบบวิภาษวิธี และ แบบเบญจขันธ์ ความหมายของโลกทัศน์ และการสถาปนาโลกทัศน์ใหม่ในการบริหารของเดมิ่ง โลกทัศน์ในการบริหารที่แตกต่างกัน 12 ประการ ระหว่างโลกทัศน์ใหม่ของทีวีเอ็มกับโลกทัศน์เก่าของทฤษฎีบริหารที่ใช้กันเป็นกระแสหลักในปัจจุบันผลเสียอันเกิดจากการใช้โลกทัศน์เก่าในการบริหารและประโยชน์ที่จะได้รับหากนำโลกทัศน์ใหม่ของทีวีเอ็มมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งแนวทางปรับเปลี่ยนแบบแผนกการบริหารไปสู่โลกทัศน์ใหม่
Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com