การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร:
ทฤษฎีใหม่ในการบริหารเพื่อการเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน (เล่ม1)
  ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  ISBN : 974-94468-3-6
  ขนาด :5.827 x 8.268 นิ้ว
  จำนวณหน้า : 152  หน้า
  ราคาปก :190 บาท
  ราคาสมาชิก : 143 บาท
  ราคาบุคคลทั่วไป : 190 บาท
  ลักษณะพิเศษ :

    แท้จริงแล้วบริษัทคืออะไร อุดมการณ์อันแน่วแน่ของเจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูง ความหมายของ คุณค่า คุณภาพ มาตรฐาน กับอนาคตของธุรกิจการวัดและวิเคราะห์คุณภาพ ความสัมพันธ์ระหว่าง "คุณค่า" กับ "คุณภาพ" กับ "มาตรฐาน" ภาพรวม นิยามและ รูปจำลอง ของ การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร
Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com