สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)
 
                  1. เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงงานของผู้ร่วมสัมมนา
                  2. เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
                  3. บันทึกประวัติการฝึกอบรมทุกวิชาของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อสะสมเป็นเครดิต
                  4. สามารถเรียกดูประวัติการฝึกอบรมทุกวิชาของแต่ละบุคคลได้ตลอดเวลาทางอินเตอร์เน็ท
 
Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com