สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)
 
                  1. เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงงานของผู้ร่วมสัมมนา
                  2. เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
                  3. บันทึกประวัติการฝึกอบรมทุกวิชาของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อสะสมเป็นเครดิต
                  4. สามารถเรียกดูประวัติการฝึกอบรมทุกวิชาของแต่ละบุคคลได้ตลอดเวลาทางอินเตอร์เน็ท
 
ไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ !!!
Access denied for user 'tqmbest_tqmbest'@'localhost' (using password: YES)
** หมายเหตุ ไฟล์สำหรับ Download เป็นไฟล์ PDF  
รหัสวิชา ชื่อหลักสูตร วิทยากร ทำรายการ
  TQA-123 บันได 3 ขั้น ฝึกอบรม 40 วัน จาก Total Quality Management to TQA Winner ทีมวิทยากร TQM Best
  TQM Foundation