สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)
     กระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำ
     หัวข้อให้คำปรึกษา TQM ปีแรก
     หัวข้อให้คำปรึกษา TQM ปีที่ 2
     หัวข้อให้คำปรึกษา TQM ปีที่ 3 - ปีที่ 4
     หัวข้อให้คำปรึกษา TQA
     ประเมินความพร้อมก่อนเริ่มต้น TQM
     จัดทำแผนส่งเสริม TQM
     อัตราค่าบริการ Consulting
     ความประทับใจของลูกค้า
     ความเห็นของลูกค้าของเรา
     แนวทางการส่งมอบความรู้ของ TQM Best
     ประสิทธิผลของ TQM Foundation
     ประสิทธิผลด้านการพัฒนาพนักงาน
     ใบรับรองผลสำเร็จ TQM Foundation

บริษัทที่ใช้บริการปรึกษาแนะนำ
จากเรา จะมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าไม่
น้อยกว่า 30~100 เท่าของ
ค่าบริการที่จ่ายให้เรา
  แนวทางการส่งมอบความรู้ของ TQM Best
Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com