สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)
     กระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำ
     หัวข้อให้คำปรึกษา TQM ปีแรก
     หัวข้อให้คำปรึกษา TQM ปีที่ 2
     หัวข้อให้คำปรึกษา TQM ปีที่ 3 - ปีที่ 4
     หัวข้อให้คำปรึกษา TQA
     ประเมินความพร้อมก่อนเริ่มต้น TQM
     จัดทำแผนส่งเสริม TQM
     อัตราค่าบริการ Consulting
     ความประทับใจของลูกค้า
     ความเห็นของลูกค้าของเรา
     แนวทางการส่งมอบความรู้ของ TQM Best
     ประสิทธิผลของ TQM Foundation
     ประสิทธิผลด้านการพัฒนาพนักงาน
     ใบรับรองผลสำเร็จ TQM Foundation

บริษัทที่ใช้บริการปรึกษาแนะนำ
จากเรา จะมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าไม่
น้อยกว่า 30~100 เท่าของ
ค่าบริการที่จ่ายให้เรา
ใบรับรองผลสำเร็จในการติดตั้ง TQM Foundation
 
 
 
บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(โรงไฟฟ้าแม่เมาะ)
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(เหมืองแม่เมาะ)
บริษัท พีบีไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
บริษัท อะมิ้วเม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
(Dream World)
บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด
Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com