สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)

“เราเริ่มต้นทำ TQM เมื่อปลายปี 2551 โดยระบบของอาจารย์ วีรพจน์ ลือประสิทธิสกุล นั้นเป็นระบบที่ไม่ได้สอนแต่ทฤษฎี แต่อาจารย์จะเอาประสบการณ์จริง ข้อมูลจริง และการทำงานจริงๆ มาคุย ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนนั้นเห็นภาพของการนำมาใช้ ซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดเด่นของระบบ TQM และการบริหารในแบบ TQM นั้น เป็นวิธีการบริหารที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา และจะอยู่กับบริษัทของเราตลอดไป ถ้าบริษัทใดยังไม่ได้นำ TQM มาใช้ก็ควรจะนำมาใช้โดยเร็ว เพราะถ้าไม่นำ TQM มาใช้คุณจะเสียดาย”
                คุณแสงรุ้ง นิติภาวะชน
                กรรมการผู้จัดการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
“การนำ TQM มาใช้ในบริษัท ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด แม้ว่าเราจะเพิ่งนำ TQM มาประยุกต์ใช้ได้เพียง 6-7 เดือน ก็สามารถเห็นผลได้ชัดเจน เช่น การให้บริการขายบัตรที่รวดเร็วขึ้น ลดความยาวของคิวที่รอในช่วงเทศกาล นอกจากนี้พนักงานยังมีความสุขใจในการทำงานเพิ่มขึ้น”
                คุณพัณณิน กิติพราภรณ์
                ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (ได้รับรางวัล Best of the Best ของมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มประเทศไทย ประจำปีี 2009)
"TQM เป็นตัวจักรสำคัญ เพราะถ้าไม่มี TQM จะไม่มีทางได้รางวัลนี้แน่นอนอยากจะตอบแบบชัดๆ ไปเลยว่า ถ้าไม่ทำ TQM ก็อย่าไปขอรับรางวัล TQA เพราะ TQM คือเรื่องของการจัดการโดยใช้องค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ แต่ถ้าเราทำTQM มันจะเหมือนจิ๊กซอว์ เราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดจะรู้ว่าเราจะนำความรู้ในเรื่องนี้ไปใช้ในการจัดการได้อย่างไร"
                คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
                กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยบูรณ์บราเดอร์ส จำกัด (ได้รับรางวัล Thailand Quality Class (TQC) ในปี 2005)
"บริษัทเริ่มทำ TQM ในปี 2543 เพราะเห็นว่าแนวคิดและวิธีปฏิบัติครอบคลุมการบริหารและด้านเทคนิคที่ครบถ้วน เพื่อการพัฒนาให้มีระบบที่มีชีวิต และพัฒนาองค์กรสู่ความมั่นคั่งยั่งยืนสืบต่อไป"
                คุณเจริญ แก้วสุกใส
                ผช.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (ได้รับรางวัล Thailand Quality Class (TQC) ในปี 2006)
"บริษัทเราได้นำระบบบริหารแบบ TQM มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือบริหารธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะฝ่ายขาย อ.วีรพจน์ ได้มาสอนวิธีการทำ QM Story ซึ่งในบริษัทฯมีแผนกขายยาโรคไต Epokine ทำนำมาปฏิบัติ โดยเฉพาะการวิเคราะห์หาช่องว่างและจุดโจมตี ทำให้ได้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ยิ่งมั่นใจว่าระบบ TQM นี้จะทำให้บริษัท อาร์เอ็กซ์ เจริญก้าวหน้าเป็นบริษัทฯ ชั้นนำ ต่อไปในอนาคต และผมมั่นใจว่า พนักงานทุกคนมีพื้นฐานและจิตใจที่ดี เมื่อได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี มีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้อง ย่อมเจริญงอกงาม แน่นอน"
                คุณชาญชัย อุดมลาภธรรม
                กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
"เรานำระบบ TQM มาใช้เพื่อวางฐานระบบคุณภาพให้มั่นคงในการนำระบบคุณภาพระบบอื่น มาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลตามที่เหมาะสม และจำเป็นต่อโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า "TQM เป็นวิธีปฏิบัติ" ส่วน "TQA เป็นวิธีการประเมินว่าเราจะไหนเมื่อเทียบกับองค์กรสากล" นี่คือเหตุผลหลักในการนำระบบ TQM มาประยกต์ใช้
                นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี
                ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิครินทร์
“TQM คือ คำตอบด้วย Concept ของ TQM นั่นคือ Concept Market In ทำให้พนักงานระบบความคิดเปลี่ยนไป Market In รู้จักแก้ปัญหาที่กระบวนการ ทำให้รู้จักภารภิจและพัฒนาคุณภาพงาน เริ่มสร้างความรู้สึกว่าเป็นกลไลทำให้งานเกิดความสำเร็จ”
                คุณชาญกิจ เจียรพันธุ์
                กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
"TQM ช่วยเปลี่ยนโลกทัศน์หลายด้านของเรา ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เราคิดและยึดถือมาตลอดชีวิตการทำงานนั้นผิด ทำให้มองเห็นว่าระบบ TQM จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้ และอยากแนะนำว่าองค์กรไหนอยากมุ่ง TQA ขอให้เริ่มด้วย TQM เสียก่อน"
                คุณสุเทพ จีระกุล (วิศวกรระดับ11)
                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(โรงไฟฟ้าบางปะกง)
“ถ้าใช้แนวคิดการจัดการคุณภาพด้วย TQM เท่ากับเป็นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง”
                ผศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช
                อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
“TQM ช่วยให้บริษัทเราเติบโตอย่างรวดเร็ว มั่นคงแข็งแรง และไม่รู้จบ”
                คุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล
                ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด
“TQM สามารถตอบโจทย์ได้เลยว่า ถ้าเศรษฐกิจดี เราจะดีกว่าคนอื่นได้ แต่ถ้าเศรษฐกิจแย่ เราจะแย่น้อยกว่าคนอื่น”
                คุณประสิทธิ์สุข วัฑฒนาธร
                กรรมการผู้จัดการ บริษัท อภิฤดีอุตสาหกรรม จำกัด
“ทำ TQM เป็นสิ่งที่ดี เพราะมันเป็นระบบที่ลึกกว่า ISO เยอะ และลึกกว่า ISO 9000 ด้วยซ้ำไป มันเป็นองค์รวม ไม่ใช่เพียงแค่ระบบใดระบบหนึ่งหรือระบบจัดการคุณภาพเท่านั้น”
                คุณวินัย ทวีสกุลชัย
                กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-เยอรมันสเปเชียลตี้กลาส จำกัด
 
                หลักสูตร TQM ครบวงจรครอบคลุมทุกสาขาการบริหาร ประมาณ 40 วิชา
                เก็บประวัติและแผนการเรียนรู้ของแต่ละคน เพื่อให้ท่านเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทดลองใช้ ชื่อเข้าระบบ=example, รหัสผ่าน=assume เพื่อดูตัวอย่าง
                เทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท (กำลังดำเนินการ)
 
Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com